Code du cours Ekon2117

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.06.2019

Auteur du cours

author

Baiba Kizika

Connaissances de base

Ekon1023,

Manuels

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015., 269 lpp.
2. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004., 360 lpp.
3. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012., 499 p.

4. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2014., 244 lpp

Ouvrages supplémentaires

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009., 224 lpp.
3. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013., 250 lpp.
4. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
5. Lībermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006., 445 lpp.
6. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence / 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007., 216 lpp.
7. Lībermanis G. Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis. Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006., 288 lpp.
8. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010., 608 p.

9. Sordet, Bernard. Iespējamā Eiropa /Bernard Sordet ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece. Rīga: Mansards, 2014., 213 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.