Код курса Ekon2117

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.06.2019

Разработчик курса

author

Baiba Kizika

Предварительные знания

Ekon1023,

Учебная литературa

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015., 269 lpp.
2. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004., 360 lpp.
3. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012., 499 p.

4. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2014., 244 lpp

Дополнительная литература

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009., 224 lpp.
3. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013., 250 lpp.
4. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
5. Lībermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006., 445 lpp.
6. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence / 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007., 216 lpp.
7. Lībermanis G. Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis. Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006., 288 lpp.
8. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010., 608 p.

9. Sordet, Bernard. Iespējamā Eiropa /Bernard Sordet ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece. Rīga: Mansards, 2014., 213 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.