Kurs-Code Ekon2108

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)29.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Naglis-Liepa

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2109,

Ekon2121,

Ekon2130,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Niedrītis J.Ē. Meklējiet un jūs atradīsiet. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2019, 235lpp.
2. Polzin F. Addressing Barriers to Low-Carbon Innovation. Internationaler Verlag der Wissenshaften, Franfurt am Main, 2015, p. 193
3. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
4. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
5. Furseth P. I. Innovation in an advanced consumer society. Oxford University Press. USA, p. 190
6. Pigneur Y., Osterwalder A., Bernarda G., Smith A. Value Proposition Design. John Wiley & Sons, 2014, p. 293

Weiterfuhrende Literatur

1. Oganisjana K., Grīnberga-Zālīte G., Surikova S., Kozlovskis K., Līcīte L., Laizāns T., Monge-Iriarte N., Koķe T., Jereščenkova L., Eremina Y., Gvatua S., Kabwende B. N., Chukwu O. J. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Zinātniska monogrāfija. RTU Izdevniecība, Rīga, 2019, 148 lpp
2. Rivža B. (red.) Latvijas spēks ilgi pastāvēt : kolektīvā zinātniskā monogrāfija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2022, 479 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Valsts platforma biznesa attīstībai. Pieejams: www.business.gov.lv
2. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv
3. Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Pieejams: www.een.lv
4. Aktualitātes inovācijās, tehnoloģijās, zinātnē, pētniecībā un uzņēmējdarbībā. Pieejams: www.labsoflatvia.com
5. Dizana domāšana. Pieejams: www.startdesign.lv
6. Pakalpojumu dizaina metodes. Pieejams: www.thisisservicedesigndoing.com/methods