Код курса Ekon2108

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Kaspars Naglis-Liepa

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2109,

Ekon2121,

Учебная литературa

1. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
2. Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp
3. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
4. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
5. Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.

6. Tidd, J., Bessant, J., Managing innovation. John Wiley & Sons, Ltd. 2010., pp 622.

Дополнительная литература

1. Inovatīva domāšana, Harvard Business Review on grāmatu sērijā, autoru kolektīvs, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.
2. Landins S. Kaķi. Inovācijas deviņas dzīvības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 188 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Inovācijas portals - www.innovation.lv
2. Inovācijas rokasgrāmata - www.innoSupport.net

3. Latvijas investīciju attīstības aģentūra - www.liaa.gov.lv