Code du cours Ekon2068

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.11.2019

Auteur du cours

author

Sandija Zēverte-Rivža

Manuels

1. Praude. V. Integrētā mārketinga komunikācija: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana. Rīga: Burtene, 2015., 408.lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grām. Rīga: Burtene, 2011., 522.lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grām. Rīga: Burtene, 2011., 348.lpp.

4. Reklāmas likums, LR likums, stājās spēkā 24.01.2000.: https://likumi.lv/doc.php?id=163

Ouvrages supplémentaires

1. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. – Rīga: Vaidelote, 2005., 484.lpp.
2. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola "Turība", 2008. 194 lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. – Rīga: Vaidelote, 2006., 453.lpp.

4. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. McGraw-Hill Irwin, 2007., 820 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Reklāmas asociācija: http://www.lra.lv
2. Dienas bizness: https://www.db.lv
3. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv

4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: http://www.ptac.gov.lv