Code du cours Ekon2029

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours29.10.2018

Auteur du cours

author

Sandris Ancāns

Connaissances de base

Ekon1024,

Ekon2121,

Manuels

1. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003, 365 lpp.
2. Salvatore D. International Economics. 9-th edition, 2007, 838 p.

3. Ancāns S. Starptautiskie ekonomiskie sakari. Elektronisks studiju materiāls ESAF studentiem. 48 lpp. Pieejams e-studijās.

Ouvrages supplémentaires

1. Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. Rīga: Zvaigzne, 2003, 220 lpp.
2. Vaidere I. Starptautiskās valūtas attiecības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 141 lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā tirdzniecība. Rīga: J.Rozes apgāds, 2003, 192 lpp.
4. Stiglics D. Globalizācija un neapmierinātība ar to. Rīga: BA Turība, 2010, 248 lpp.
5. Guaņjao L. No trešās pasaules valsts uz pirmo. Singapūras stāsts: 1965-2000. Rīga: BA Turība: 2013, 653 lpp.
6. Reinerts S. Ē. Kā bagātās valstis kļuva bagātas un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012, 392 lpp.
7. Čangs H. Sliktie samarieši. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 284 lpp.
8. Krūgmens P. Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008.gada krīze. Rīga: Jumava: 2010, 216 lpp.
9. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2004, 192 lpp.
10. Gulbis A., Čevers A. Muitas darbības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 380 lpp.
11. Inkotermi 2010 (tīmeklī pieejamie avoti).
12. Krugman P.R. & Obstfield M. International Economics Theory & Policy. 4th edition, 1994, 766 p.

13. Ducmane K. u.c. Naudas laiki Latvijā. Rīga, Latvijas mediji: 2013, 249 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas bizness. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.

4. Financial Times u.c. tīmeklī pieejamie izdevumi.