Kurs-Code Ekon2029

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)29.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandris Ancāns

Vorkenntnisse

Ekon1024,

Ekon2121,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003, 365 lpp.
2. Salvatore D. International Economics. 9-th edition, 2007, 838 p.

3. Ancāns S. Starptautiskie ekonomiskie sakari. Elektronisks studiju materiāls ESAF studentiem. 48 lpp. Pieejams e-studijās.

Weiterfuhrende Literatur

1. Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. Rīga: Zvaigzne, 2003, 220 lpp.
2. Vaidere I. Starptautiskās valūtas attiecības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 141 lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā tirdzniecība. Rīga: J.Rozes apgāds, 2003, 192 lpp.
4. Stiglics D. Globalizācija un neapmierinātība ar to. Rīga: BA Turība, 2010, 248 lpp.
5. Guaņjao L. No trešās pasaules valsts uz pirmo. Singapūras stāsts: 1965-2000. Rīga: BA Turība: 2013, 653 lpp.
6. Reinerts S. Ē. Kā bagātās valstis kļuva bagātas un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012, 392 lpp.
7. Čangs H. Sliktie samarieši. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 284 lpp.
8. Krūgmens P. Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008.gada krīze. Rīga: Jumava: 2010, 216 lpp.
9. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2004, 192 lpp.
10. Gulbis A., Čevers A. Muitas darbības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 380 lpp.
11. Inkotermi 2010 (tīmeklī pieejamie avoti).
12. Krugman P.R. & Obstfield M. International Economics Theory & Policy. 4th edition, 1994, 766 p.

13. Ducmane K. u.c. Naudas laiki Latvijā. Rīga, Latvijas mediji: 2013, 249 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas bizness. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.

4. Financial Times u.c. tīmeklī pieejamie izdevumi.