Код курса Ekon2029

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Sandris Ancāns

Предварительные знания

Ekon1024,

Ekon2121,

Учебная литературa

1. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003, 365 lpp.
2. Salvatore D. International Economics. 9-th edition, 2007, 838 p.

3. Ancāns S. Starptautiskie ekonomiskie sakari. Elektronisks studiju materiāls ESAF studentiem. 48 lpp. Pieejams e-studijās.

Дополнительная литература

1. Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. Rīga: Zvaigzne, 2003, 220 lpp.
2. Vaidere I. Starptautiskās valūtas attiecības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 141 lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā tirdzniecība. Rīga: J.Rozes apgāds, 2003, 192 lpp.
4. Stiglics D. Globalizācija un neapmierinātība ar to. Rīga: BA Turība, 2010, 248 lpp.
5. Guaņjao L. No trešās pasaules valsts uz pirmo. Singapūras stāsts: 1965-2000. Rīga: BA Turība: 2013, 653 lpp.
6. Reinerts S. Ē. Kā bagātās valstis kļuva bagātas un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012, 392 lpp.
7. Čangs H. Sliktie samarieši. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 284 lpp.
8. Krūgmens P. Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008.gada krīze. Rīga: Jumava: 2010, 216 lpp.
9. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2004, 192 lpp.
10. Gulbis A., Čevers A. Muitas darbības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 380 lpp.
11. Inkotermi 2010 (tīmeklī pieejamie avoti).
12. Krugman P.R. & Obstfield M. International Economics Theory & Policy. 4th edition, 1994, 766 p.

13. Ducmane K. u.c. Naudas laiki Latvijā. Rīga, Latvijas mediji: 2013, 249 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas bizness. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.

4. Financial Times u.c. tīmeklī pieejamie izdevumi.