Kurs-Code VidZD015

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)200

Bestätigt am (Datum)11.09.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ritvars Sudārs

Vorkenntnisse

VidZD014,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi: https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf
The rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council: https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf (the rules will be translated and explained by the scientific supervisor).
2. Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.
Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen sub-field of science.