Code du cours EkonD124

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant128

Date de l'approbation du cours26.02.2019

Auteurs du cours

author

Pēteris Rivža

author

Signe Dobelniece

author

Līga Zvirgzdiņa

author

Andra Zvirbule

Connaissances de base

EkonD123,

Manuels

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006, 362 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga, 2004, 178 lpp.
3. Saaty Th.L. (2010) Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of Decision Making. RWS Publications, Pittsburgh, 531 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles : SAGE Publications, 2007, 431p.
2. Bandeviča L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā (teorija un prakse): mācību grāmata augstskolām, 3.izd. (pārstrādāts un papildināts). Rīga: SIA Izglītības soļi, 2009, 443 lpp.
3. Cuaresma J.C., Palokangas T., Tarasyev A. Dynamic Systems, Economic Growth and the Environment: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance. Springer, 2009, 289 p.
4. Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomiskā prognozēšana SPSS 20 vidē. Rīga, RTU Izdevniecība, 2012., 547 lpp.