Kurs-Code EkonD124

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)128

Bestätigt am (Datum)26.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Pēteris Rivža

author

Signe Dobelniece

author

Līga Zvirgzdiņa

author

Andra Zvirbule

Vorkenntnisse

EkonD123,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006, 362 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga, 2004, 178 lpp.
3. Saaty Th.L. (2010) Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of Decision Making. RWS Publications, Pittsburgh, 531 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles : SAGE Publications, 2007, 431p.
2. Bandeviča L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā (teorija un prakse): mācību grāmata augstskolām, 3.izd. (pārstrādāts un papildināts). Rīga: SIA Izglītības soļi, 2009, 443 lpp.
3. Cuaresma J.C., Palokangas T., Tarasyev A. Dynamic Systems, Economic Growth and the Environment: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance. Springer, 2009, 289 p.
4. Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomiskā prognozēšana SPSS 20 vidē. Rīga, RTU Izdevniecība, 2012., 547 lpp.