Code du cours Citi6013

Crédits 16

La quantité totale d'heures en classe640

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant640

Date de l'approbation du cours27.02.2017

Auteur du cours

author

Linards Sisenis

Manuels

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383

Ouvrages supplémentaires

1. Nozares zinātniskā literatūra.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.