Kurs-Code Citi6013

Kreditpunkte 16

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)640

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)640

Bestätigt am (Datum)27.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linards Sisenis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383

Weiterfuhrende Literatur

1. Nozares zinātniskā literatūra.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.