Code du cours Citi4016

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours16.02.2021

Auteurs du cours

author

Dace Brizga

author

Uldis Karlsons

author

Vairis Lasmanis

Manuels

1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, aizsardzība, preventīvie pasākumi: rokasgrāmata. Latvijas universitāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 68 lpp.
2. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 538 lpp.
3. Kaļķis V. Biznesa ergonomikas vadība. Monogrāfija. Rīga: Gūtenbergs Druka, 2014. 155 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.
5. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Irastorza X. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. ESENER
6. European Agency for Safety and Health at Work, 2019 Looking 201.11.2019. https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view
7. Regulation No. 359 “Labour Protection Requirements in Workplaces” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/legislation/leg_health_8.pdf
8. Regulation No. 950 „Procedures for Investigation and Registration of Accidents at Work” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/en/id/196653
9. Regulation No. 219 “Procedures for the Performance of Mandatory Health Examinations” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/189070-procedures-for-performance-of-mandatory-health-examinations
10. Regulation No. 660 “Procedures for the Performance of Internal Supervision of the Work Environment” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/164271-procedures-for-the-performance-of-internal-supervision-of-the-work-environment
11. Regulation No. 749 “Regulations Regarding Training in Labour Protection Matters” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/214922-regulations-regarding-training-in-labour-protection-matters

12. Fire Safety and Fire-fighting Law. Regulation No. 238 Fire Safety Regulations Civil Protection and Disaster Management Law [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/68293-fire-safety-and-fire-fighting-law

Ouvrages supplémentaires

1. Darba higiēna. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 179 lpp.
2. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 278 lpp.
3. Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.
4. Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU, Jan de Kok, Paul Vroonhof, Jacqueline Snijders, Georgios Roullis, Martin Clarke (Panteia), Kees Peereboom, Pim van Dorst ( vhp human performance), Iñigo Isusi (IKEI). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, ISBN: 978-92-9479-145-0 [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.] Pieejams:
https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

5. Manage Dangerous Substance, Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. European Agency for Safety and Health at Work, 2019. Healthy workplaces manage dangerous substances. Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. Awarded and commended examples. European Agency for Safety and Health at Work [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.]. Pieejams: https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.