Kurs-Code Citi4015

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.09.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Karlsons

Vorkenntnisse

Citi4016,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski :raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp.
2. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559. Drošības un ugunsaizdardzības tematika.