Код курса Citi4015

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса20.09.2011

Разработчик курса

author

Uldis Karlsons

Предварительные знания

Citi4016,

Учебная литературa

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski :raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Дополнительная литература

1. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp.
2. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559. Drošības un ugunsaizdardzības tematika.