Kurs-Code Citi1014

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)33

Bestätigt am (Datum)19.02.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Raimunds Šeļegovskis

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Pirmkursnieka ceļvedis: atbildes uz jautājumiem par studijām, studenta dzīvi un finansēm [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/articles/20220901_celvedis.pdf
2. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2020-06/16_Studiju_nolikums.pdf
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967

4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv

Weiterfuhrende Literatur

1. LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.iitf.lbtu.lv/lv
2. Par LLU Tehnisko fakultāti // LLU žurnāls Plēsums, Pavasaris 2015, Nr. 915, 32 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/plesums_web.pdf

3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte: no Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības nodaļas (1863) līdz mūsdienām – 150 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2013. 457 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Izglītība un Kultūra: E-laikraksts. Pieejams: https://skolasvards.lv/magazines/izglitiba-un-kultura.

2. Enerģija un Pasaule: žurnāls. ISSN 1407-5911. Pieejams: http://www.energijaunpasaule.lv/