Код курса Citi1014

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента33

Дата утвеждения курса19.02.2014

Разработчики курса

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Raimunds Šeļegovskis

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Учебная литературa

1. Pirmkursnieka ceļvedis: atbildes uz jautājumiem par studijām, studenta dzīvi un finansēm [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/articles/20220901_celvedis.pdf
2. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2020-06/16_Studiju_nolikums.pdf
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967

4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv

Дополнительная литература

1. LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.iitf.lbtu.lv/lv
2. Par LLU Tehnisko fakultāti // LLU žurnāls Plēsums, Pavasaris 2015, Nr. 915, 32 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/plesums_web.pdf

3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte: no Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības nodaļas (1863) līdz mūsdienām – 150 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2013. 457 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Izglītība un Kultūra: E-laikraksts. Pieejams: https://skolasvards.lv/magazines/izglitiba-un-kultura.

2. Enerģija un Pasaule: žurnāls. ISSN 1407-5911. Pieejams: http://www.energijaunpasaule.lv/