Code du cours BūvZP025

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant81

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Miks Brinkmanis-Brimanis

Connaissances de base

BūvZ1038,

Manuels

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I; Mērniecība II. Jelgava: LLU, 2004. Mācību līdzeklis.

3. Helfriča B. Mērniecība III. Jelgava: LLU, 2005. Mācību līdzeklis.

Ouvrages supplémentaires

1. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2012. 32 lpp.