Код курса BūvZP025

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Miks Brinkmanis-Brimanis

Предварительные знания

BūvZ1038,

Учебная литературa

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I; Mērniecība II. Jelgava: LLU, 2004. Mācību līdzeklis.

3. Helfriča B. Mērniecība III. Jelgava: LLU, 2005. Mācību līdzeklis.

Дополнительная литература

1. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2012. 32 lpp.