Kurs-Code BūvZ6046

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)18

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge6

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)16.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunārs Silabriedis

Vorkenntnisse

BūvZ6045,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga:, RTU, 2007. Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014:, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija VZD 2001.

Weiterfuhrende Literatur

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

www.mernieks.lv
www.lgia.gov.lv
www.gim-internationa.com

www.iugg.com