Код курса BūvZ6046

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций18

Kоличество часов семинаров и практических занятий6

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса16.02.2022

Разработчик курса

author

Gunārs Silabriedis

Предварительные знания

BūvZ6045,

Учебная литературa

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga:, RTU, 2007. Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014:, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija VZD 2001.

Дополнительная литература

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Периодика и другие источники информации

www.mernieks.lv
www.lgia.gov.lv
www.gim-internationa.com

www.iugg.com