Code du cours BūvZ6023

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

Date de l'approbation du cours04.02.2015

Auteur du cours

author

Aivars Ratkevičs

Connaissances de base

BūvZ1031,

BūvZ1032,

BūvZ4057,

Manuels

1. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. Книга 2. Основы метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений. Москва: МИИГАиК, 2005.
2. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 65 lpp.
3. Korelatu metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.
4. Parametriskā metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.

Ouvrages supplémentaires

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007.
2. Smith J.R. Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy. Wiley-Interscience, 1997. 240 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv