Kurs-Code BūvZ6023

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Bestätigt am (Datum)04.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aivars Ratkevičs

Vorkenntnisse

BūvZ1031,

BūvZ1032,

BūvZ4057,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. Книга 2. Основы метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений. Москва: МИИГАиК, 2005.
2. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 65 lpp.
3. Korelatu metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.
4. Parametriskā metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007.
2. Smith J.R. Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy. Wiley-Interscience, 1997. 240 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv