Kurs-Code BūvZ5055

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)16.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Armands Celms

Vorkenntnisse

BūvZ6045,

Ersetzte Kurs

BūvZM013 [GBUVM013]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis, [tiešsaiste] Rīga, RTU, 2007. [skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/304424.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija VZD 2001.
4. Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems, 2014, 328 lpp.
5. Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of
the IAG Symposium GGHS2012, 346 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

www.mernieks.lv; www.lgia.gov.lv; www.gim-internationa.com; www.iugg.com