Код курса BūvZ5055

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса16.02.2022

Разработчик курса

author

Armands Celms

Предварительные знания

BūvZ6045,

Предыдущая версия курса

BūvZM013 [GBUVM013]

Учебная литературa

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis, [tiešsaiste] Rīga, RTU, 2007. [skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/304424.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija VZD 2001.
4. Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems, 2014, 328 lpp.
5. Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of
the IAG Symposium GGHS2012, 346 lpp.

Дополнительная литература

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Периодика и другие источники информации

www.mernieks.lv; www.lgia.gov.lv; www.gim-internationa.com; www.iugg.com