Код курса BūvZ4044

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Jānis Kreilis

Предварительные знания

BūvZ3078,

BūvZ4105,

Предыдущая версия курса

BūvZB016 [GBUVB016]

Учебная литературa

Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
Kreilis J. Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Palīglīdzeklis prejektētājiem. Jelgava: LLU, 2020. 137 lpp.
LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures. 2nd Edition. Brusels: published by ECCS, 2016. 511 p.

Дополнительная литература

Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā Metāla konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp. Kreilis, Jānis. Savienojumi tērauda konstrukcijās: palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. Jelgava: LLU, 2017. 102 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X. 2. Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367. 3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.