Kurs-Code BūvZ3143

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Vorkenntnisse

Arhi3063,

Arhi3064,

BūvZ2061,

BūvZ2062,

BūvZP010,

Ersetzte Kurs

BūvZB011 [GBUVB011]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
2. Noviks J. Būvdarbi:
1. daļa: Sagatavošanas darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 1999.
2. daļa: Mūrnieku darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 2000. I
3. daļa: Betonēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2001.
4. daļa: Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņas izolācijas darbi. Rīga: izd. „Isave”, 2002. 286 lpp. .
5. daļa: Apmetēju darbi, apšūšanas darbi, flīzēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2003.
6. daļa: Krāsotāju darbi, tapsētāju darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2004.
7. daļa: Jumiķu darbi. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2010.
1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: izd. “Zvaigzne”, 1993.
2. Jurševskis J. Būvmašīnas. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp.
3. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 256 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. Москва: Вышая школа, 1991. 272 с.
2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008;
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 9771-0008;
3. Būvdarbu tehniskie noteikumi. I līdz XXVII daļas. Sastādijis Ed. Bēzups Bērzupe. Rīga, 1933-1940. .