Код курса BūvZ3143

Кредитные пункты 4

Общее количество часов136

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Andris Šteinerts

Предварительные знания

Arhi3063,

Arhi3064,

BūvZ2061,

BūvZ2062,

BūvZP010,

Учебная литературa

1. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
2. Noviks J. Būvdarbi:
1. daļa: Sagatavošanas darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 1999.
2. daļa: Mūrnieku darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 2000. I
3. daļa: Betonēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2001.
4. daļa: Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņas izolācijas darbi. Rīga: izd. „Isave”, 2002. 286 lpp. .
5. daļa: Apmetēju darbi, apšūšanas darbi, flīzēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2003.
6. daļa: Krāsotāju darbi, tapsētāju darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2004.
7. daļa: Jumiķu darbi. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2010.
1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: izd. “Zvaigzne”, 1993.
2. Jurševskis J. Būvmašīnas. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp.
3. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 256 lpp.

Дополнительная литература

1. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. Москва: Вышая школа, 1991. 272 с.
2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008;
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 9771-0008;
3. Būvdarbu tehniskie noteikumi. I līdz XXVII daļas. Sastādijis Ed. Bēzups Bērzupe. Rīga, 1933-1940. .