Код курса BūvZ3143

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Andris Šteinerts

Предварительные знания

Arhi3063,

Arhi3064,

BūvZ2061,

BūvZ2062,

BūvZP010,

Предыдущая версия курса

BūvZB011 [GBUVB011]

Учебная литературa

1. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
2. Noviks J. Būvdarbi:
1. daļa: Sagatavošanas darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 1999.
2. daļa: Mūrnieku darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 2000. I
3. daļa: Betonēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2001.
4. daļa: Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņas izolācijas darbi. Rīga: izd. „Isave”, 2002. 286 lpp. .
5. daļa: Apmetēju darbi, apšūšanas darbi, flīzēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2003.
6. daļa: Krāsotāju darbi, tapsētāju darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2004.
7. daļa: Jumiķu darbi. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2010.
1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: izd. “Zvaigzne”, 1993.
2. Jurševskis J. Būvmašīnas. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp.
3. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 256 lpp.

Дополнительная литература

1. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. Москва: Вышая школа, 1991. 272 с.
2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008;
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 9771-0008;
3. Būvdarbu tehniskie noteikumi. I līdz XXVII daļas. Sastādijis Ed. Bēzups Bērzupe. Rīga, 1933-1940. .