Code du cours BūvZ3101

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Vilis Upīte

Connaissances de base

Arhi1020,

Arhi2050,

BūvZ1016,

HidZ2005,

MašZ2010,

Le cours remplacé

BūvZB034 [GBUVB034]

Manuels

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius, Supernamai, 2017. ISBN 978-609-959-3-7 2. Profesijas standarts. Reģistrācijas numurs PS 0040 Profesija Sanitārtehnisko iekārtu montētājs. Tiešsaiste. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/sanitarteh_iekartu%20montetajs.pdf 3. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 176 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.