Kurs-Code BūvZ3101

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vilis Upīte

Vorkenntnisse

Arhi1020,

Arhi2050,

BūvZ1016,

HidZ2005,

MašZ2010,

Ersetzte Kurs

BūvZB034 [GBUVB034]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius, Supernamai, 2017. ISBN 978-609-959-3-7 2. Profesijas standarts. Reģistrācijas numurs PS 0040 Profesija Sanitārtehnisko iekārtu montētājs. Tiešsaiste. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/sanitarteh_iekartu%20montetajs.pdf 3. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 176 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.