Kurs-Code BūvZ2062

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)14.11.2023

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mārtiņš Ruduks

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

4. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2009 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšana. [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2011. 23 lpp. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/32408/mod_resource/content/0/Dazadi/Revit/Metod_BUV-TELP-REVIT.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Vācija: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538
2. Weir, Thomas S.: Mastering Revit structure 2010 /Thomas S. Weir, Jamie D. Richardson, David J. Harrington. Indianapolis, Indiana : Wiley Publishing, c2009. 865 lpp. LLU FB UDK 004.9 Šifrs 09/792
3. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2015 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju modelēšana.
Pieejams: https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/181785/mod_resource/content/2/Metod_BUV-MODEL.pdf
4. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2010 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšanā.
Pieejams:
https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/140245/mod_resource/content/1/Pal%C4%ABgmateri%C4%81ls%20darb%C4%81%20ar%20Revit%20Structure%202010.pdf