Code du cours Biol1004

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe60

Nombre de conferences8

Nombre des travaux du laboratoire16

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Viesturs Šulcs

Manuels

1. Roze D. Dendroloģija. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs, 2002. 127 lpp.
2. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zinātne, 1978. 304 lpp.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Jelgava: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Roloff A., Bärtels A. Gehölze. Stuttgart: Ulmer. (Gartenflora, Bd. 1.), 1996. 694 S.

Ouvrages supplémentaires

Broks J. (galv. red.). Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: apgāds „Zelta grauds“, 2003. 368 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Svilāns A., Roze D. Koki daiļdārzā: koki un krūmi sētā, dzīvžogā, alejā zālienā, pie ūdens: Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga, AS „Lauku Avīze ”, 2007. 64 lpp.