Kurs-Code Biol1004

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)60

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Viesturs Šulcs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Roze D. Dendroloģija. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs, 2002. 127 lpp.
2. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zinātne, 1978. 304 lpp.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Jelgava: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Roloff A., Bärtels A. Gehölze. Stuttgart: Ulmer. (Gartenflora, Bd. 1.), 1996. 694 S.

Weiterfuhrende Literatur

Broks J. (galv. red.). Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: apgāds „Zelta grauds“, 2003. 368 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Svilāns A., Roze D. Koki daiļdārzā: koki un krūmi sētā, dzīvžogā, alejā zālienā, pie ūdens: Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga, AS „Lauku Avīze ”, 2007. 64 lpp.