Код курса Biol1004

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций8

æоличество лабораторных работ16

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Viesturs Šulcs

Учебная литературa

1. Roze D. Dendroloģija. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs, 2002. 127 lpp.
2. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zinātne, 1978. 304 lpp.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Jelgava: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Roloff A., Bärtels A. Gehölze. Stuttgart: Ulmer. (Gartenflora, Bd. 1.), 1996. 694 S.

Дополнительная литература

Broks J. (galv. red.). Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: apgāds „Zelta grauds“, 2003. 368 lpp.

Периодика и другие источники информации

Svilāns A., Roze D. Koki daiļdārzā: koki un krūmi sētā, dzīvžogā, alejā zālienā, pie ūdens: Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga, AS „Lauku Avīze ”, 2007. 64 lpp.