Kurs-Code Arhi2081

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)64

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Natalija Ņitavska

Vorkenntnisse

Arhi1028,

Arhi1031,

Arhi1033,

Arhi1034,

Arhi1036,

Arhi2062,

Arhi2063,

Arhi2070,

Arhi2071,

Arhi2082,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Beļikovs, Aleksandrs. Daiļdārzs. Rīga: Vulpes, 2018.: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp.
2. Harris C. Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.
5. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p

Weiterfuhrende Literatur

1. Lasis A. Mazdārziņu apstādījumi. Rīga: Zvaigzne, 1984. 223 lpp
2. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Rubene S. Daiļdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2002. 61 lpp.
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457