Код курса Arhi2081

Кредитные пункты 7.50

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ64

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Natalija Ņitavska

Предварительные знания

Arhi1028,

Arhi1031,

Arhi1033,

Arhi1034,

Arhi1036,

Arhi2062,

Arhi2063,

Arhi2070,

Arhi2071,

Arhi2082,

Предыдущая версия курса

ArhiB013 [GARHB013]

Учебная литературa

1. Beļikovs, Aleksandrs. Daiļdārzs. Rīga: Vulpes, 2018.: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp.
2. Harris C. Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.
5. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p

Дополнительная литература

1. Lasis A. Mazdārziņu apstādījumi. Rīga: Zvaigzne, 1984. 223 lpp
2. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.

Периодика и другие источники информации

1. Rubene S. Daiļdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2002. 61 lpp.
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457