Kurs-Code Arhi1028

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Arbeit im Labor (Stundenzahl)12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Una Īle

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noviks J. Būvdarbi I. 3. izdevums, pārstrādāts un papildināts. Rīga: ISAVE, 2008. 302 lpp. ISBN 9984-9545-1-X
2. Noviks J. Būvdarbi II. 3. izdevums, pārstrādāts un papildināts. Rīga: ISAVE, 2008. 214 lpp. ISBN 9984-9545-4-4
3. Noviks J. Būvdarbi VII. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2010. 237 lpp. ISBN 9984-49-082-3

Weiterfuhrende Literatur

1. Strungs, O. Būvmateriālu mācība, 2013. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvamFyczQwfGd4OjU5NGMzNTEwMDFjNzg5N2Q Tiešsaiste. Skatīts 14.03.2017. Pieejams http://www.lvt.lv/metod_materiali/buvmaterialu_maciba.pdf
2. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 251lpp.
3. Bērziņš E. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.