Код курса Arhi1028

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций40

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

æоличество лабораторных работ12

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Una Īle

Учебная литературa

1. Noviks J. Būvdarbi I. 3. izdevums, pārstrādāts un papildināts. Rīga: ISAVE, 2008. 302 lpp. ISBN 9984-9545-1-X
2. Noviks J. Būvdarbi II. 3. izdevums, pārstrādāts un papildināts. Rīga: ISAVE, 2008. 214 lpp. ISBN 9984-9545-4-4
3. Noviks J. Būvdarbi VII. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2010. 237 lpp. ISBN 9984-49-082-3

Дополнительная литература

1. Strungs, O. Būvmateriālu mācība, 2013. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvamFyczQwfGd4OjU5NGMzNTEwMDFjNzg5N2Q Tiešsaiste. Skatīts 14.03.2017. Pieejams http://www.lvt.lv/metod_materiali/buvmaterialu_maciba.pdf
2. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 251lpp.
3. Bērziņš E. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.