Code du cours PārZ2011

Crédits 2.25

La quantité totale d'heures en classe60

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant36

Date de l'approbation du cours18.10.2011

Auteur du cours

author

Ruta Galoburda

Manuels

1. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika: Mācību līdzeklis. Rīga: Zemkopības ministrijas mācību metodiskais centrs, 1996. 220 lpp.
2. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.
3. Cleaning manual. Publication of the Finnish Association of Cleaning Technology 1:8, Finland, 1998, p. 135 - 161.

Ouvrages supplémentaires

1. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 1996. 190 lpp.
2. Apkure privātmājās: šķidrais kurināmais, elektrība, malka, siltumsūkņi, regulēšanas sistēmas, siltuma sistēmas. Rīga: Norden AB, 2000. 206 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. ISSN 1407-3358.
3. Mūsmājas. ISSN 1407-0995.