Код курса PārZ2011

Кредитные пункты 2.25

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента36

Дата утвеждения курса18.10.2011

Разработчик курса

author

Ruta Galoburda

Учебная литературa

1. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika: Mācību līdzeklis. Rīga: Zemkopības ministrijas mācību metodiskais centrs, 1996. 220 lpp.
2. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.
3. Cleaning manual. Publication of the Finnish Association of Cleaning Technology 1:8, Finland, 1998, p. 135 - 161.

Дополнительная литература

1. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 1996. 190 lpp.
2. Apkure privātmājās: šķidrais kurināmais, elektrība, malka, siltumsūkņi, regulēšanas sistēmas, siltuma sistēmas. Rīga: Norden AB, 2000. 206 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. ISSN 1407-3358.
3. Mūsmājas. ISSN 1407-0995.