Kurs-Code PārZ2011

Kreditpunkte 2.25

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)60

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)36

Bestätigt am (Datum)18.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ruta Galoburda

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika: Mācību līdzeklis. Rīga: Zemkopības ministrijas mācību metodiskais centrs, 1996. 220 lpp.
2. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.
3. Cleaning manual. Publication of the Finnish Association of Cleaning Technology 1:8, Finland, 1998, p. 135 - 161.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 1996. 190 lpp.
2. Apkure privātmājās: šķidrais kurināmais, elektrība, malka, siltumsūkņi, regulēšanas sistēmas, siltuma sistēmas. Rīga: Norden AB, 2000. 206 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. ISSN 1407-3358.
3. Mūsmājas. ISSN 1407-0995.