Code du cours MašZ3015

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours27.02.2018

Auteur du cours

author

Dace Rotgalve-Birziete

Manuels

1. Janakiraman B., Gopal R. K. Total Quality Management: Text And Cases. PHI Learning Pvt. Ltd, 2006. 260 p.
2. Duffy G. L. The ASQ Quality Improvement Pocket Guide: Basic History, Concepts, Tools, and Relationships. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2013. 141 p.
3. Vasiļevska D. Kvalitātes nodrošināšanas vadība. Rīga: Juridiskā koledža, 2017. – 234 lpp.
4. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga, 2009. 176 lpp.
5. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.:Питер, 2009. 560c.
6. Krūmiņš J., Krūmiņa I. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā. Rīga: LU, 2001. 42 lpp.
7. Latvijas kvalitātes asociācijas mājas lapa. Pieejams: http://www.lka.lv
8. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcijas „Latvijas Standarts” (LVS) mājas lapa. Pieejams: http://www.lvs.lv
9. International Organization for Standardization mājas lapa. Pieejams: http://www.iso.org/home.html
10. American Society for Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.asq.org
11. European Foundation for Quality Management mājas lapa. Pieejams: http://www.efqm.org
12. Baldrige Performance Excellence Program mājas lapa. Pieejams: http://www.nist.gov/baldrige

13. Euroean Organization For Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.eoq.org/home.html

Ouvrages supplémentaires

1. Gygi C., Williams B. Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2012. 408 p.
2. Oakland J.S. Total Quality Management text with cases. Oxford: Elsevier, 2003.
3. Barone St., Franco E. L. Statistical Managerial Techniques for Six Sigma Methodology: Theory and Application. John Wiley & Sons, 2012. 382 p.
4. Lāmanens K., Tominens K. Procesu vadības izcilības kritēriji. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 120 lpp.
5. Taminens K. EFQM. Izcilības modelis biznesa organizācijām. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība ”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 170 lpp.

.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Quality Progress. Publisher: American Society for Quality. Publication type: Journals. ISSN: 0033524X
2. Quality Management Journal. Published by American Society for Quality. ISSN: 1068-6967
3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
4. Quality Engineerig (Journal)