Kurs-Code LauZ4192

Kreditpunkte 2.25

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)60

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)36

Bestätigt am (Datum)07.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ēriks Kronbergs

Ersetzte Kurs

VidEB014 [GVIEB014]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.] 2002. 64 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

3. Lielpēters P., Ķirsis T., Kravalis K., Torims T. Fluīdu mehānika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 104 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. Rīga: Festo, 2001. 283 lpp.

3. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com