Код курса LauZ4192

Кредитные пункты 2.25

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента36

Дата утвеждения курса07.02.2017

Разработчик курса

author

Ēriks Kronbergs

Предыдущая версия курса

VidEB014 [GVIEB014]

Учебная литературa

1. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.] 2002. 64 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

3. Lielpēters P., Ķirsis T., Kravalis K., Torims T. Fluīdu mehānika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 104 lpp.

Дополнительная литература

1. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. Rīga: Festo, 2001. 283 lpp.

3. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.

Периодика и другие источники информации

1. Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com