Code du cours JurZ4036

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences8

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Vivita Puķīte

Connaissances de base

Arhi3092,

BūvZ3139,

JurZ2036,

Manuels

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Gedrovičs M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks. Teorētiskie un tehniskie aspekti.turība. Rīga, 2002. 287 lpp.
3. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD, 2003. 87 lpp.

4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010. 359 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2004.
2. Civillikums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. 516 lpp.

3. Līgumu rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2008.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
2. Mērnieks. ISSN 1407-7124

3. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761