Code du cours Filz1026

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours28.01.2021

Auteurs du cours

author

Juris Vuguls

author

Silva Barševska

author

Leonards Leikums

Manuels

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 653 lpp. ISBN: 9789984171197
2. Praktiskā filosofija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. konsultants A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1995. 252 lpp. ISBN: 9984560651
4. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU akad. apg., 2012. 304 lpp. ISBN: 9789984455280.

Ouvrages supplémentaires

1. Dabas aizsardzība. O. Nikodemus un G. Brumeļa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 288 lpp.
2. Kuncmanis P., Burkarts P., Vīdmanis F. Filozofijas atlants: attēli un fakti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.251 lpp.
3. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp.
4. Mirzojevs N.(2017) Kā raudzīties uz pasauli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,287 lpp.
5. Ordine N. Nelietderīgā lietderīgums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 175 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Rīgas Laiks. Rīga: Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Kentaurs. Rīga: Minerva. ISSN 1019-5351.
3. Online encyclopedia Stanford. Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/