Код курса Filz1026

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса28.01.2021

Разработчики курса

author

Juris Vuguls

author

Silva Barševska

author

Leonards Leikums

Учебная литературa

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 653 lpp. ISBN: 9789984171197
2. Praktiskā filosofija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. konsultants A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1995. 252 lpp. ISBN: 9984560651
4. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU akad. apg., 2012. 304 lpp. ISBN: 9789984455280.

Дополнительная литература

1. Dabas aizsardzība. O. Nikodemus un G. Brumeļa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 288 lpp.
2. Kuncmanis P., Burkarts P., Vīdmanis F. Filozofijas atlants: attēli un fakti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.251 lpp.
3. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp.
4. Mirzojevs N.(2017) Kā raudzīties uz pasauli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,287 lpp.
5. Ordine N. Nelietderīgā lietderīgums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 175 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Rīgas Laiks. Rīga: Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Kentaurs. Rīga: Minerva. ISSN 1019-5351.
3. Online encyclopedia Stanford. Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/