Kurs-Code Filz1026

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)28.01.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Vuguls

author

Silva Barševska

author

Leonards Leikums

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 653 lpp. ISBN: 9789984171197
2. Praktiskā filosofija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. konsultants A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1995. 252 lpp. ISBN: 9984560651
4. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU akad. apg., 2012. 304 lpp. ISBN: 9789984455280.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dabas aizsardzība. O. Nikodemus un G. Brumeļa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 288 lpp.
2. Kuncmanis P., Burkarts P., Vīdmanis F. Filozofijas atlants: attēli un fakti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.251 lpp.
3. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp.
4. Mirzojevs N.(2017) Kā raudzīties uz pasauli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,287 lpp.
5. Ordine N. Nelietderīgā lietderīgums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 175 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Rīgas Laiks. Rīga: Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Kentaurs. Rīga: Minerva. ISSN 1019-5351.
3. Online encyclopedia Stanford. Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/