Code du cours BūvZP024

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant80

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Vita Celmiņa

Connaissances de base

BūvZ3135,

Manuels

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007, 262 lpp.
2. Helfriča B.Mērniecība: mācību līdzeklis. 1. un 2. daļa. -Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III: mācību līdzeklis.-Jelgava, 2005.

Ouvrages supplémentaires

1. „Horizontālā uzmērīšana”. metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem un mācību praksei. I. Bīmane, M. Kronbergs. LLU, 2012., Jelgava

2. Nivelēšana. – Metodiskie norādījumi., Jelgava, 1995